Награђени радови

Израда макете Сунчевог система
I награда на конкурсу Филозофског факултета у Нишу
''Светосавска награда'' 2020.
Припрема за час: ''Израда макете Сунчевог система''

Квиз у настави
III награда на конкурсу ''Дигитална ризница знања 2019.''
Припрема за час: ''Квиз у настави петог разреда''

Сунце и Сунчев систем
Зборник најбољих радова ''Дигитална ризница знања 2018.''
Припрема за час: ''Сунце и Сунчев систем''
Презентација: ''Сунце и Сунчев систем''

Корелација наставе - Географија, Природа и друштво
Зборник најбољих радова ''Час за углед 2018.''
Припрема за час: ''Република Србија и Симболи и становништво Републике Србије''

Вулканизам и земљотреси
Зборник најбољих радова ''Дигитални час 2018.''
Припрема за час: ''Вулканизам и земљотреси''
Презентација: ''Вулканизам и земљотреси''

Пројекат ''Школа за 21. век'' British Council
Припрема за час: ''Картографски знаци и оријентација у простору''

Приказ наученог на међународном семинару у Јерусалиму, Држава Израел
Презентација: ''Семинар о Холокаусту''

Коментари

Постави коментар