Број, просторни распоред и природно кретање становништва (дигитални час)

Број становника добија се на основу пописа становништва који се углавном одржава нa сваких десет година. Становништво Србије је последњи пут потписано 2011. године. Према подацима последњег пописа, Србија без Косова и Метохије има 7.186.862 становника. Просечна густина насељености у Србији износи 89,5 становника по километру квадратном.

Распоред становништва није равномеран и зависи од природних и друштвених фактора. Равничарски делови наше земље су гушће насељени од планинских, а најгушће су насељене територије великих градова: Београд, Нови Сад, Ниш, Приштина и други. Више од половине становништва Србије живи у градовима.

Београд

Брдско планински делови наше државе су слабо насељени. Депопулација је посебно изражена на истоку Србије где се број становника убрзано смањује.

У природном кретању становништва јављају се велике промене услед природних циклуса рађања и умирања.

Највећи део Србије има негативан природни прираштај, посебно у јужној Србији и Војводини, док се у Рашком и Пчињском округу бележи позитиван тренд природног прираштаја.

Смањење броја становника услед негативног природног прираштаја назива се ''бела куга''Ова појава је посебно изражена у Пиротском, Јабланичком, Нишком, Зајечарском и Борском округу. Општине са најнижим природним прираштајем су Црна Трава, Гаџин Хан и Бабушница. Највишу стопу природног прираштаја имају општине Тутин, Нови Пазар, Прешево, Бујановац и Сјеница. Негативни природни прираштај узрокује демографско старење становништва.

Провери своје знање кроз игру.

Коментари