Појам и настанак првих насеља (дигитални час)

Насеља су места сталне или привремене концентрације људи у којима они обављају различите активности.

Географија насеља је географска дисциплина која се бави проучавањем насељених места, њиховим типом, положајем, настанком и развојем.

Према трајању насељености, насеља се деле на стална и привремена. Стална насеља су насељена током целе године, док су привремена насеља насељена само у одређеном делу године.

Сва насеља можемо поделити на сеоска и градска.

Градско насеље

Лепенски Вир спада у ред најважнијих праисторијских локалитета у Србији и био је седиште једне од најсложенијих култура праисторије. Представља једно од најстаријих насеља у Европи. Тешко је прецизно утврдити који је најстарији град на свету, али као најстарији често се помиње Јерихон у Палестини. На том месту су пронађени трагови настањености за период око девет хиљада година пре нове ере.

У наставку погледај виртуелну тура ''Лепенски Вир''.


На наредном линку погледај виртуелну туру ''Јерихон''.

Провери своје знање кроз игру.

Коментари