Појам карте и њен развој кроз историју (дигитални час)

Географска карта је математички умањен графички приказ Земљине површине или неког њеног дела на равној површини.

Картографија је наука која се бави проучавањем и израдом карата и глобуса, а стручњак који израђује карте назива се картограф.

Глобус

Најстарије карте пронађене су на зидовима пећина, које су на једноставан начин приказивале окружењу у којем су људи живели. У некадашњем Вавилону пронађене су карте стари преко 2000. године, а урезане су на глиненим плочицама.

Велики допринос картографији дали су арапски географи у 12. веку. У 15 веку картографија се развија као наука, а узор за израду карата постоји Птоломејева карта.

Велика географска открића додатно су пружила податке о тада неистражене пределима и карте постају све детаљније.

Стара географска карта

Картографија се дуго развијала као део географије, али је од половине 19. века постала засебна наука.

Како се зове збирка географских карата коју коју користиш на часу?

Крајем 20. и почетком 21. века догодиле су се велике промене у картографији и почео је развој дигиталне картографије. Дигитална картографија представља израду и приказивање картографски садржаја у електронском облику. Географски информациони систем (ГИС) служи за прикупљање, чување, обраду и приказивање географских података.

Најпознатија дигитална карта је Гугл мапс. Истражите свет помоћу Гугл мапе ОВДЕ.

Провери знање кроз игру.

Коментари