Индустрија Србије (дигитални час)

Индустрија је привредна делатност која употребом машина, сировине прерађује у производе.

Према начину рада индустрија се дели на екстрактивну и прерађивачку. Екстрактивна индустрија се бави експлоатацијом минералних сировина: нафте, гаса, руде угља, док се прерађивачка индустрија бави прерадом сировина минералног порекла.

Индустријска производња

Према врсти производа индустрија се дели на тешку и лаку.

Тешка индустрија:

 • Енергетика
 • Рударство
 • Металургија
 • Металопрерађивачка индустрија
 • Машинска индустрија
 • Електроиндустрија
 • Тешка хемијска индустрија
 • Индустрија грађевинског материјала

Лака индустрија:

 • Прехрамбена индустрија
 • Лака хемијска индустрија
 • Дрвна индустрија
 • Текстилна индустрија
 • Дуванска индустрија
 • Индустрија коже и обуће
 • Индустрија гуме

На развој и размештај индустрије Србије утицали су различити фактори.

До Првог светског рата пољопривреде била доминантна привредна делатност Србије.

Након Другог светског рата, индустрија је заузела водеће место, тако да Србија постаје средње развијена индустријска земља.

Након распада СФР Југославије и међународних санкција, индустрија доживљава колапс и знатно се успоравање развој Србије. Након тога Србија улази у нови транзициони период развоја индустрије.

Провери знање кроз игру.

Коментари