Човек и рељеф (дигитални час)

Деловањем човека настају нови облици рељефа, а постојећи се мењају. Човек мења рељеф изградњом брана на рекама, формирањем језера, копањем руда, сечом шума, изградњом насеља, путева и слично.

Брана на реци

Утицај човека може бити позитиван и негативан.

 • Позитиван утицај огледа се:
  • Стварањем обрадивих површина наводњавањем сувих предела,  
  • Изградњом насипа ради спречавања поплава, 
  • Пошумљавањем терена ради спречавања ерозије и слично.
 • Негативан утицај човека огледа се:
  • Појавом клизишта због непланске сече шума, 
  • Прекомерним копањем руде, 
  • Нагомилавањем отпада, 
  • Загађењем земљишта прекомерном употребом хемијских средстава и слично.

Када човек користи природне ресурсе, а не угрожава животну средину онда говорим о одрживом развоју. Одрживи развој подразумева развој друштва које расположивим ресурсима задовољава људске потребе, неугрожавајући природне системе и животну средину, чиме чува планету за будуће генерације.

Најбољи пример како човек мења рељеф представља изградња вештачких острва и полуострва у Дубаију (Уједињени Арапски Емирати).

На наредној мапи погледај како изгледају вештачки изграђена острва и полуострва на обали Дубаија. 


Провери своје знање кроз игру.

Коментари