Српско-македонска маса (дигитални час)

Српско-македонска маса је најстарије копно Србије и Балканског полуострва. Простире се између Вардарске зоне на западу и Карпато-балканида на истоку и обухвата шири појас око Јужне Мораве и ужи појас око Велике Мораве. Ове планине су раседне и изграђене су претежно од магматских и метаморфних стена, док су дна котлина прекривена језерским и речним седиментима.

Највиша планина ове зоне је Бесна Кобила, а поред ње се источно од Јужне Мораве налазе и Рујан, Дукат, Варденик, Чемерник, Оштрозуб, Бабичка гора, Селичевица. Западно од Јужне Мораве ову област чине Кукавица, Гољак, Радан, Соколовица, Видојевица, Пасјача и Јастребац. Вршачке планине су најниже планине у Српско-македонској маси, али је зато њихов врх - Гудурички врх (641 м), највиши врх Војводине.


Задатак:
Пронађи све планине са мапе на карти Србије и разврстај источно и западно од Јужне Мораве.
Одговор напиши у свесци.

Вршачке планине - Гудурички врх

Долина Јужне Мораве је композитна речна долина. Састоји се од више наизменичних проширења и сужења у којима се смењују котлине и клисуре. На почетку речне долине Јужне Мораве налази се Прешевска повија. Прва велика котлина кроз коју протиче Јужна Морава је Врањска котлина, затим тече кроз Грделичку клисуру, а потом и кроз Лесковачку котлину. Између Лесковачке и Нишко-алексиначке котлине налази се Печењевско сужење, док се Сталаћка клисура налази најсеверније.

Задатак:
Која сужења и проширења се смењују у композитној долини Јужне Мораве?
Одговор напиши у свесци.

Провери своје знање:

Коментари