Картографски знаци (дигитални час)

Картографски знаци су међународно договорени симболи који приказују одређене географске елементе.

Географски елементи представљају се картографским знацима и они могу бити у виду линија и контура који подсећају на објекте и појаве у природи. Називи географских објекта и појава исписују се словима различите величине и облика. Називи на картама називају се топоними.

Постоји неколико група картографских знакова:

 • Линијски – приказују све оно што се обележава једном или више линија:
  • Границе,
  • Реке,
  • Саобраћајнице,
  • Морске струје.
 • Контурни – приказују се границе географских објеката:
  • Континенти,
  • Океани,
  • Мора,
  • Језера,
  • Шуме.
 • Ванразмерни – приказују се географски облици које због њихове величине није могуће приказати у размери:
  • Фабрика,
  • Бања,
  • Рудник,
  • Манастир,
  • Аеродром,
  • Пећина.

Картографски знаци се означавају одређеном бојом: вода је означена плавом бојом, вегетација зеленом, а путеви, пруге и границе црвеном и црном бојом.

Географски називи допуњују географске елементе карте. Пишу се словима различите величине, облика и боја.

Географска карта

Занимљивост:

Најкраћи географски назив на свету има село у Океанији са именом од само једног слова У.
У Србији најкраћи географски назив има место Уб.

Легенда је допунски елемент карте који нам помаже да карту лакше разумемо и користимо. У легенди су приказани сви географски елементи и њихова објашњења.

Поред основног садржаја на картама може бити приказан и допунски садржај, који се приказује кроз уметнуте елементе, тј. уметнуте карте. Садржај уметнуте карте може бити иста територија која је представљена на основној карти али у ситнијој размери и са посебним садржајем. Уметнута карта може представљати и мању територију од приказане територије на основној карти. Уметнута карта може представљати и део територије који из техничких разлога није могао бити укључен у основну карту.

Задатак:
Направи мапу ума у свесци и разврстај линијске, контурне и ванразмерне картографске знакове.

Провери своје знање:

Коментари

Постави коментар