Воде на копну - Реке (дигитални час)

 Воде на копну делимо на:

  • подземне и 
  • површинске.
Подземне воде се јављају у виду издани и артешких вода.

У површинске воде спадају:
  • реке,
  • језера,
  • мочваре и
  • ледници.
Воде које се налазе у Земљиној унутрашњости називају се подземне воде. Када површинска вода дође до непропусних стена, ту се сакупља и тако настаје подземна вода издан. Подземна вода заробљена између два непропусна слоја назива се артешка издан.

Место на коме вода избија на површину назива се извор. Постоји више типова извора: гејзириминерални извори и врела.

Гејзир на Исланду

У вулканским областима топла вода из Земљине унутрашњости, под великим притиском избија на земљину површину у виду гејзира, извора вреле воде и водене паре.

Минерални извори су подземне воде које су богате раствореним минералним материјама, које имају лековито својство. Врела су јаки крашки извори.

Река је водени ток који се креће речним коритом. Извор је место где настаје река. Удубљење којим река тече назива се речно корито. Равничарске реке имају кривудав ток, те кривине се називају меандриУшћа су места где се река улива у океан, море, језеро или другу реку. Ушћа могу бити нормалналевкаста (естуарска) и делтаста.

Делта Нила

Река са својим притокама чини речни систем (нпр. Нишава са својим притокама). Све реке неке територије чине речну мрежу (нпр. све реке Србије чине речну мрежу Србије). Речни слив је територија са које сва вода отиче у једну реку, језеро, море или океан (нпр. већина река Србије припада сливу Црног мора).

Домаћи задатак:
1. Како делимо површинске воде?
2. Како настаје издан?
3. Шта су гејзири?
4. Који су елементи речног тока?
5. Шта чини речни систем?
Одговоре напиши у свесци.

Коментари