Воде на копну - Језера (Дигитални час)

Језера су удубљења на копну која су испуњена водом.

Сва језера по настанку језерских басена могу бити:
 • природна и
 • вештачка.
Природна језера могу бити:
 • тектонска (настала у тектонским удубљењима на копну - Бајкалско језеро),
  • реликтна (остаци некадашњих мора - Каспијско језеро),
  • вулканска (у кратерима некадашњих вулкана).
 • ерозивна (настала деловањем воде, ветра и леда),
  • речна (настају у напуштеним меандрима равничарских река - Обедска бара),
  • крашка (настају у крашким удубљењима - Скадарско језеро),
  • еолска (настају у удубљењима која су настала радим ветра - Палићко језеро),
  • ледничка (настају у удубљењима које је створио ледник).
 • акумулативна (настају преграђивањем речних и ледничких долина акумулативним наносима - језера Комо и Мађоре у Италији).
Бајкалско језеро

Вештачка језера настају преграђивањем речних долина бранама ради добијања електричне енергије, водоснабдевања, наводњавања и туризма. Највеће вештачко језеро у Србији је Ђердапско.

У воде на копну спадају мочваре, као и ледници на високим планинама и у поларним областима.

Мочваре су плитка удубљења бујне вегетације, у којима се вода задржава краћи или дружи период у току године. Важно су станиште риба, птица, инсеката, водоземаца и гмизавца.

Ледник је покретна маса леда која настаје од слатке воде излучене у виду снега у поларним областима или у највишим деловима високих планина. Око 70% укупне пијаће воде на Земљи заробљено је у леду.

Домаћи задатак:
1. Како делимо сва језера по постанку језерских басена?
2. Како делимо ерозивна језера?
3. Истражи на интернету која су најпознатија природна и вештачка језера у Србији.
Одговоре напиши у свесци.

Пратите нас и на фејсбуку ''еГеографија''

Коментари

Постави коментар