Природне одлике Јужне Америке (дигитални час)

На наредном видео снимку и презентацији се налази час о природним одликама Јужне Америке. Пажљиво погледај видео снимак и прочитај презентацију, а након тога одради домаћи задатак који се налази на крају лекције.


На презентацији се налазе додатне информације о природним одликама Јужне Америке, а одмах након презентације је и домаћи задатак.


Домаћи задатак:
Пронађи на карти Јужне Америке у свом атласу све наведене планине, висоравни, пустиње, низије, реке и језера. Наведи биљне и животињске врсте Јужне Америке.
Све одговоре напиши у свесци.

Коментари