Држава и интеграциони процеси - систематизација градива

Одговоре на сва питања напиши у свесци.

1. Који су основни елементи државе?

2. Изабери тачну тврдњу:

 • Математичко - географски положај показује положај државе у односу на екватор и гринички меридијан. 
 • Физичко - географски положај показује положај државе у односу на екватор и гринички меридијан. 
3. Разврстај наведене државе према рељефу - планинска, низијска и комбинована.

 • Србија,
 • Мађарска,
 • Аустрија.
4. Које од наведених држава су приморске, а које континенталне?
 • Мађарска,
 • Србија,
 • Грчка,
 • Чешка,
 • Италија.
5. Разврстај наведене државе према величини - велика, средња, мала и патуљаста.
 • Русија,
 • Србија, 
 • Ватикан, 
 • Француска.
6. Шта је енклава?

7. Која од наведених држава има ексклаву?
 • Белорусија,
 • Бугарска,
 • Азербејџан, 
 • Грузија.
8. Допуни следећу реченицу:
 • По облику владавине државе могу бити __________ и __________. 
9. Која од наведених држава је монархија?
 • Италија,
 • Шпанија,
 • Француска,
 • Румунија.
10. УНЕСКО је организација за:
 • Образовање, науку и културу;
 • Децу и омладину;
 • Економску сарадњу.

Застава Уједињених нација

Коментари