Човек и вода (дигитални час)

У свету 844 милиона људи живи без приступа пијаћој води, а ми је често расипамо и загађујемо.

Због недостатка текуће воде владају бројне болести које односе животе деце. Чак трећина школа у свету нема приступ чистој води. Најугроженија су деца у: Африци (Етиопија, Гана, Кенија, Танзанија и Уганда), Азији (Бангладеш, Камбоџа, Индија, Индонезија и Филипини) и у Јужној и Средњој Америци (Бразил, Перу и Хондурас). 

Вода је извор живота, она има велики значај у животу и привредној делатности људи. Савремени човек користи воду све интензивније за потребе енергетике, наводњавања, водоснабдевања, пловидбе, туризма и др. Међутим, својим деловањем човек загађује воду и мења њена физичка, хемијска и биолошка својства. 

Извори загађења воде:

 • Хемијска средства у домаћинству, индустрији и пољопривреди,
 • Отпадна индустријска вода,
 • Отпадна градска вода,
 • Отпадна вода из термоелектрана.
Мере заштите вода:

 • Пречишћавање отпадних вода,
 • Удаљавање депонија од река,
 • Смањење употребе хемијских средстава,
 • Рециклирање отпада,
 • Подизање еколошке свести становништва.

Поплаве настају када падне више воде него што земљиште може да упије, а најчешће су последица наглог отапања снега и леда. Реке тада не могу одједном да прихвате велику количину воде и долази до изливања и плављења околних области. Бујичне поплаве најчешће настају у планинским пределима. 

Због глобалног загревања клима се мења, а падавине су и у нашој земљи све обилније. Тако је Србију 2014. године погодила велика поплава. Готово сваког пролећа и лета после великих непогода настају бујичне поплаве које наносе велику материјалну штету на усевима и путевима Србије.  

Више о загађењу светског океана погледај на наредном видео снимку.


Домаћи задатак:
 • Истражи на интернету које су најзагађеније реке у Србији, а које на свету.
 • Које мере човек може предузети како би смањили загађење воде?
Одговоре напиши у свесци.

Пратите нас и на фејсбуку ''еГеографија''

Коментари