Трговина Србије (дигитални час)

Трговина је делатност која посредује између произвођача и купца. Она може бити унутрашња, када се одвија у оквиру граница једне државе, и спољна, која подразумева размену роба и услуга са иностранством.

Када продајемо наше производе другим државама то је извоз, а када купујемо производе из других држава то је увоз. Уколико је укупна вредност оствареног извоза већа од укупне вредности увоза, онда кажемо да је држава у суфициту (добитку), у супротном случају држава је у дефициту, односно на губитку.

Унутрашња трговина се одвија између различитих регија Србије. У оквиру граница државе роба се може продавати на велико и на мало. Трговина на велико подразумева продају веће количине робе предузећима ради даље продаје. Трговина на мало купује робу од трговина на велико и продаје је крајњем кориснику.

Трговина на мало

У унутрашњој и спољној трговини посебни значај имају привредни сајмови где компаније излажу своје најновије производе и услуге.

Најзначајнији део спољне трговине Србија остварује са европским земљама, затим са државама Азије, Америке, Африке и Аустралије. Најзначајнији трговински партнери наше земље су Италија, Немачка, Русија, Румунија и земље бивше СФРЈ.

Најзначајнији извозни производи Србије су житарице, малине, бакар, алуминијум, цинк, аутомобили, обућа, лекови, шећер и друго. Србија највише увози нафту, гас, аутомобиле, лекове, телекомуникациону опрему и друге производе.

Питања:
1. Шта је трговина?
2. Шта значи када кажемо да је држава у суфициту, а шта значи када кажемо да је у дефициту?
3. Који су најзначајнији трговински партнери Србије?
4. Који производе Србија извози, а које увози?
Одговоре напиши у свесци.

Коментари