Урбанизација и унутрашња структура града (видео час)

У претходним лекцијама учили смо о насељима.

Задатак:
Шта су насеља и како можемо поделити насеља?
Одговор напиши у свесци.

У овој лекцији очекује те видео снимак посвећен урбанизацији и унутрашњој структури града.

Урбанизација представља процес настанка и развоја градова. У ширем смислу урбанизација представља и ширење градских утицаја на околни простор. 

Унутрашња структура града подразумева размештај појединих функција унутар његове територије. На структуру града утичу услови у којима се неке активности одвијају.

Пажљиво погледај видео снимак, а затим одговори на питања која се налазе на крају лекције.


Питања:
1. Шта је урбанизација?
2. Шта су конурбације, а шта су мегалополиси?
3. Каква је унутрашња структура града?
4. Истражи на интернету који су највећи градови на свету.
Одговоре напиши у свесци.

Погледај занимљив видео снимак о највећим зградама на свету кроз историју.


Коментари