Село и рурални процеси (дигитални час)

Сва насеља можемо поделити на сеоска и градска.

Село је најчешће мање насеље у којем се већина становника бави пољопривредом. Сеоска насеља се називају још и руралним насељима.

Према изгледу разликују се два типа сеоских насеља:

  • села збијеног типа у равничарским пределима и
  • села разбијеног типа претежно у планинским пределима.
У данашње време села се мењају и попримају модернији изглед - добијају водовод, канализацију, а улице су асфалтиране. Становништво у селима прихвата савремени начин живота и уређује сеоска домаћинства. Савремена сеоска домаћинства су опремљена као и градска, док се разлика између живота у селу и граду смањују.

Сеоско насеље

Како су сеоска насеља захваћена процесом депопулације, мења се и структура становништва у селу. Одласком младих и радно способних у селима се јављају старачка домаћинства.

Утицај града и градског начина живота шири се и на околни простор, тако да се све већи број становника у селима поред пољопривреде бави и неким другим делатностима. Село осим пољопривредне добија и неке друге функције.

У селима се све више развија такозвани сеоски туризам.

Погледај видео снимак о етно селу ''Дрвенград'' на Мокрој гори. 


Према званичним подацима, у Србији 60% становника живи у градовима, док 40% становника живи на селу. Градско становништво је демографски млађе од сеоског становништва.

Питања:
1. Како делимо сеоска насеља према изгледу?
2. Шта је то депопулација?
3. Којим делатностима се бави сеоско становништво?
4. Зашто млађе становништво напушта сеоска насеља?
5. Наведи нека етно села на простору Србије.
Одговоре напиши у свесци.

Коментари