Рељеф и обликовање рељефа дејством унутрашњих сила (дигитални час)

Све равнине, неравнине, узвишења и удубљења на Земљиној површини називамо рељеф. 

Рељеф настаје деловањем:

  • унутрашњих сила (Земљине топлоте и Земљине теже) и
  • спољашњих сила (радом воде, ветра и човека).
Деловањем унутрашњих сила настају крупни облици рељефа - планине и низије, док деловањем спољашњих сила настају промене на постојећим облицима, али и неки нови облици рељефа.

Свака тачка на Земљи има своју надморску висину. Надморска висина је вертикално растојање од нивоа мора до неке тачке на Земљиној површини. Када кажемо да се неки врх налази на 1.500 метара надморске висине, то значи да се тај врх налази на 1.500 метара од нивоа мора.

На наредном видео снимку сазнаћете шта су низије, висоравни, планине и депресије.


Услед кретања литосферних плоча долази до хоризонталних и вертикалних покрета у Земљиној кори.

Хоризонталним кретањима слојева Земљине коре настају набране планине. Настају под утицајем бочних притисака, када се две литосферне плоче савијају и набирају.

Највеће набране планине су Хималаји, Анди, Алпи и друге.

Планина Хималаји

Вертикалним кретањем делова Земљине коре и раседањем великих блокова литосфере настају раседне планине. Спуштањем блокова Земљине коре дуж раседа настају тектонски ровови, а издизањем земљишта настају раседне планине.

Најпознатије раседне планине су Урал, Алтај, Олимп и друге.

Вулканске планине настају избијањем и хлађењем магме на Земљиној површини. 

Најпознатије вулканске планине су Килиманџаро, Фуџи и друге.

Вулканска планина Фуџи у Јапану

Питања:
1. Шта је рељеф?
2. Шта су унутрашње, а шта спољашње силе?
3. Шта је надморска висина?
4. Како делимо планине према висини?
5. Како настају набране планине?
6. Како настају раседне планине?
Одговоре напиши у свесци.

Коментари

Постави коментар