Стене (дигитални час)

Чврсти делови Земљине коре који су изграђени од једног или више минерала називају се стене.

Према начину постанка можемо издвојити три основне врсте стена:
  • магматске,
  • седиментне и
  • метаморфне.
Магматске стене настају хлађењем и очвршћавањем магме и лаве. Најпознатије магматске стене су гранит, габро, базалт и андезит.

Гранит

Седиментне стене настају таложењем комадића других стена, као и биљних и животињских остатака. Најпознатије седиментне стене су кречњак, угаљ, пешчар и креда.

Кречњак

Метаморфне стене настају преображајем магматских и седиментних стена услед високе температуре и великог притиска у унутрашњости Земље. Најпознатије метаморфне стене су мермер, шкриљци и гнајс.

Споменик од мермера

Фосили су окамењени остаци биљака и животиња сачувани у седиментним стенама. Захваљујући тим стенама можемо да сазнамо важне податке о биљкама и животињама које су некада живеле на нашој планети.

Фосил

Задатак:
1. Kако настају магматске, седиментне и метаморфне стене?
2. Шта су фосили?
Одговоре напиши у свесци.

У наредној игрици разврстај стене по групама којима припадају.


Коментари

Постави коментар