Типови земљишта, Биљни и животињски свет Србије - дигитални час

Под појмом земљишта се подразумева површински растресити слој литосфере.

Земљиште има велики значај за опстанак живог света на Земљи:

 • биљке помоћу кореновог система црпе воду и узимају минералне материје за производњу хране,
 • у њему живе многобројни микроорганизми и животиње,
 • на обрадивом земљишту човек гаји биљке које користи за исхрану.
Наука која се бави изучавањем земљишта назива се педологија.

Процес стварања земљишта започиње распадањем матичне стене, чиме настају минералне компоненте земљишта.

Најраспрострањенија земљишта у Србији подударају се са одликама матичних стена.

У Војводини је најзаступљенији чернозем, на брдима и ниским планинама јављају се гањаче, док се смонице јављају на благо заталасаним теренима, надморске висине од 200 до 600 метара. Подзоласта земљишта су најраспрострањенија у планинској области, као и у пределима хладне климе. На планинама изнад 1.400 метара јављају се планинске црнице, док је на Старовлашко-рашкој висији, у Метохијској котлини и источној Србији заступљена црвеница. У уском појасу уз средње и доње токове великих река јављају се алувијална земљишта, док је на вишим положајима алувијалних равница у Банату и Мачви, заступљена ритска црница. На подручју Војводине распрострањен је посебан тип земљишта са већом концентрацијом соли, то су заслањена земљишта или слатине.

На наредном видео снимку погледај лекцију о биљном и животињском свету Србије.

 

Задатак:
1. Које врсте земљишта су заступљене на простору Србије?
2. Које биљне и животињске врсте живе у Панонској области?
3. Које биљне и животињске врсте живе у Планинској области?
Одговоре напиши у свесци.

Коментари

 1. Одговори
  1. 1. Zastupljena je crna zemlja, u nekim delovima ima i Ture zemlje .
   2.(koliko sam svatio od mene se trazi da navedem te vrste) zečevi,lisice,jelen...
   hrast, bagrem,topola,
   3.vukovi,medvedi, šakali...
   Borovi,omorike,

   Избриши

Постави коментар