Структуре становништва (дигитални час)

Структуре становништва подразумевају поделу становништва на основу одређених биолошких и друштвено-економских обележја.

Биолошка обележја су раса, пол и старост.

Друштвено-економска обележја су етничка, језичка, верска, образовна, економска и друга.

Биолошке структуре становништва:

 • Расна структура представља становништво на основу боје коже:
  • негроидна (црна),
  • монголоидна (жута),
  • европеидна (бела).
Расна структура

Задатак:
На којим континентима углавном живе припадници негроидне, монголоидне и европеидне расе.
Одговор напиши у свесци.
 • Полна структура представља однос броја становника мушког и женског пола у укупном становништву.
Задатак:
У свету се рађа више мушке него женске деце, али у укупном становништву има више жена него мушкараца.
Како можеш објаснити наведену тврдњу.
Одговор напиши у свесци.
 • Старосна структура приказује број становника одређене старости. 
  • Младо становништво (до 14 година),
  • Зрело становништво (од 15 до 64 година),
  • Старо становништво (старије од 65 година).
Старосна структура зависи од наталитета, морталитета и миграција.

Старосна структура

Задатак:
Шта је наталитет, а шта морталитет?
Одговор напиши у свесци.

Друштвено-економске структуре становништва:
 • Народи су заједнице људи настале током историје. Етничка структура представља састав становништва према припадности неком народу.
Задатак:
Наша држава је етнички хетерогена земља. 
Који народи живе у Србији?
Одговор напиши у свесци.
 • Језичка структура представља састав становништва према језику који људи говоре. У свету постоји преко 7000 различитих језика.
 • Верска структура приказује састав становништва према верској припадности.
  Највеће религије на свету су:
  • Хришћанство,
  • Ислам,
  • Хиндуизам,
  • Будизам,
  • Јудаизам.
Осим људи који су религиозни и верују у Бога, постоје људи и који ниси верници, то су атеисти.

Храм Светог Саве у Београду

Задатак:
Која је најзаступљенија религија на простору Србије?
Одговор напиши у свесци.
 • Образовна структура представља састав становништва према писмености и школској спреми.

 • Економска структура становништва представља структуру према економској активности и занимањима којима се људи баве.
Према економској структури становништво делимо на:
  • активно (људи који обављају неку делатност и привремено незапослени) и
  • неактивно (људи са личним приходом - пензионери, стипендисти и други, као и издржавана лица).
У наредној игри разврстај структуре становништва:


Коментари

Постави коментар