Језера Србије - дигитални час (рад на Google мапи)

Сва језера можемо поделити на природна и вештачка.

Природна језера могу бити:

  • Еолска,
Највеће еолско језеро у Србији је Палићко. Налази се на северу Војводине, а у његовој близини се налази још шест еолских језера.
  • Речна,
Речна језера су настала поред већих панонских река. Најпознатија речна језера су Обедска бара, Засавица, Русанда, Царска бара, Бело језеро и друга.

Задатак:
Истражи на интернету како настају речна језера.
Одговор напиши у свесци.
  • Ледничка,
На високим планинама, посебно на Шар планини и Проклетијама, налази се већи број ледничких језера, насталих у цирковима. Најпознатија ледничка језера су Ђеравичко и Ливадичко (Штрбачко) језеро.

Задатак:
Истражи на интернету каку настају ледничка језера.
Одговор напиши у свесци.
  • Урвинска,
Урвинска језера настају покретањем клизишта, при чему велика количина земље прегради речну долину и на тај начин формира природну земљану брану. Најпознатије урвинско језеро је Завојско на реци Височици. 

Вештачка језера настају преграђивањем речних долина бранама.

Перућачко језеро

Најпознатија вештачка језера су Перућац и Зворничко језеро на реци Дрини. Заовинско језеро је на реци Бели Рзав, а Сјеничко, Златарско и Радоињско језеро на реци Увац. На реци Лим се налази Потпећко језеро, док је на реци Власини Власинско језеро. На реци Дунав налази се највеће вештачко језеро у Србији, а то је Ђердапско језеро. На реци Ибар налази се језеро Газиводе. Од осталих вештачких језера значајна су и Рибничко, Гружанско, Бованско и Борско језеро.

Задатак:
Пронађи сва језера на карти Србији и препиши њихове називе у свесци.

На Google мапи су означена сва језера. Искористи ову мапу да лакше пронађеш сва језера на карти Србије.

Коментари

Постави коментар