Азија - воде, клима и природне зоне (видео час)

Погледај видео час о води, клими и природним зонама Азије. 

Када одгледаш видео час, одговори на питања која се налазе на крају ове лекције. 

 

 Питања:

1. Које су највеће реке Азије и ком сливу припадају?

2. Која су највећа језера Азије?

3. Које су одлике монсунске климе?

4. Која су одлике екваторијалне климе?

5. Које биљне и животињске врсте живе на простору Азије?

Одговоре напиши у свесци.

Коментари