Васиона и васионска тела - дигитални час

 Васиона је свеобухватни простор у којем се налазе васионска тела:

  • звезде,
  • планете,
  • сателити,
  • астероиди,
  • комете и
  • метеороиди.
Васиону називамо још космос или свемир, а наука која се бави проучавањем васионе назива се астрономија.

Звезде су усијана гасовита небеска тела која имају сопствену светлост и топлоту. Нама најближа звезда је Сунце. Својом светлошћу и топлотом Сунце омогућава живот на Земљи.

Више о Сунцу погледај на следећем снимку:

  

Сазвежђа су скупови звезда. Данас је познато 88 сазвежђа, а најпознатија су Велика кола (Велики медвед) и Мала кола (Мали медвед). У сазвежђу Малог медведа налази се звезда Северњача, помоћу које можемо одредити правац севера.

Галаксије су звездани системи различитог облика и величине. Чине их милијарде звезда које се крећу око цента Галаксије. Наша галаксија се назива Галактика или Млечни пут.

Више о галаксијама погледај на следећем снимку:


Домаћи задатак:
1. Која васионска тела чине васиону?
2. Истражи на интернету која су најпознатија сазвежђа?
3. Зашто нашу галаксију другачије зовемо Млечни пут?
Одговоре напиши у свесци.

Коментари