Облик и величина Земље, распоред копна и мора - дигитални час

ОБЛИК И ВЕЛИЧИНА ЗЕМЉЕ

Облик  наше планете дуго је био мистерија. У давна времена људи су замишљали нашу планету најчешће као равну плочу коју носи див или четири слона, или пак да лежи на леђима китова.

Једна од првих представа Земље

Данас, захваљујући сателитским снимцима јасно видимо каквог је облика Земља. Мерењем и израчунавањем њених димензија, установљено је да је наша планета благо спљоштена на половима, а испупчена на екватору. Такво тело назива се елипсоид.

Сателитски снимак планете Земље

Овакав облик настао је услед тога што се Земља обрће око своје осе, док на њу делује сила гравитације.

Међутим, Земља нема облик савршеног елипсоида, већ на њој постоје узвишења и удубљења. Такав облик назива се геоид.

Геоид

Планета Земља има површину од око 510 000 000 km².

Од укупне површине Земље, 71% чини вода, а 29% копно. Због тога нашу планету зовемо и ''плава планета''.

ОКЕАНИ


Највеће водене површине на Земљи називамо океанима. Они заједно са морима чине јединствену целину која се назива Светско море.

На Земљи разликујемо пет океана: Тихи океан, Атлантски океан, Индијски океан, Јужни океан и Северни ледени океан.

Сви океани су означени на Google мапи. Једним кликом на одређену ознаку отвориће се опис за тражени океан.


Задатак: Пронађи све окане на Google мапи и на карти света у атласу. 
Све описе са Google мапе препиши у свесци.

КОНТИНЕНТИ


Копно не представља јединствену површину, већ га чини седам копнених површина на Земљи - континенти.

Све континенте можемо поделити на насељене и ненасељене. Насељени континенти су Азија, Африка, Европа, Северна Америка, Јужна Америка и Аустралија. Једини ненасељени континент је Антарктик.

На наредној презентацији можеш детаљније упознати насељене континенте. Кренимо на једно занимљиво виртуелно путовање.


Задатак: Све континенте пронађи на карти света у атласу.
Напиши у свесци њихове границе као што је наведено у презентацији.

Антарктик је једини ненасељен континент и на њему се налази Земљин Јужни пол. Његова површина је прекривена дебелим наслагама леда и представља најхладније место на свету.

Сателитски снимак Антарктика

ПРОВЕРА ЗНАЊА


Овде можеш проверити своје знање, на један необичан начин, кроз игру.

Очекују те два занимљива квиза.
Пут око света


Тачно - Нетачно

Коментари

Постави коментар