Карпатске и Балканске планине - дигитални час

На истоку Србије протежу се Карпатске и Балканске планине. 

По својој грађи су веома сложене. Изграђене су од стена различите старости, али су најстарије стене прекривене кречњацима. Заступљени су различити површински и подземни облици крашког рељефа.

Задатак:
Истражи на интернету које су најпознатије пећине у источној Србији.
Одговор напиши у свесци.

Сува планина

Набирањем Карпатско-балканских планина настала су три планинска низа која су међусобно одвојена и рашчлањена котлинама и речним долинама.

На наредној мапи су приказане све Карпатско-балканске планине.

Пронађи све планине које су означене на гугл мапи на својој карти.


Задатак:
Истражи на интернету које планине припадају Карпатској зони, а које Балканској зони.
Одговор напиши у свесци.

Између ових планина налазе се котлине: Звишка, Хомољска, Сокобањска, Заплањска, Сврљишка, Белопаланачка, Зајечарска, Књажевачка и Пиротска.

Задатак:
Истражи на интернету на којој планини се налази врх Миџор и колико износи његова висина.
Одговор напиши у свесци.

Коментари