Угроженост и заштита живог света - дигитални час

Природна богатства су земљиште, биљке, животиње, ваздух, воде, шуме и слично.

Природна богатства су добра која су неопходна за опстанак човека али и читавог живог света.

Осим природних фактора на угроженост живог света велики утицај имају и људи.

Негативни утицаји човека на биљни и животињски свет су:
  • прекомерна сеча шума,
  • ерозија,
  • уништавање животињског станишта,
  • изградња путева и брана,
  • ширење депонија,
  • загађење воде, ваздуха и земљишта,
  • ширење пустиња,
  • пожари,
  • претерани лов и риболов.
Да би се смањило загађење природе и заштитио живи свет, човек мора да предузме конкретне кораке у заштити животне средине. Законом су заштићена станишта биљних и животињских врста проглашавањем резерватима природе и националним парковима.

Задатак:
Истражи на интернету који су национални паркови на простору Србије.
Одговор напиши у свесци.

Циљ сваког друштва треба да буде одрживи развој, развој који задовољава потребе човека, а не угрожава опстанак будућих генерација.

Од заштићених биљних и животињских врста на простору Србије посебно се истичу Панчићева оморика, росуља, рунолист, гороцвет, белоглави суп, орао, мрки медвед, видра и друге.

Задатак:
Истражи на интернету које су још заштићене биљне и животињске врсте на простору Србије.
Одговор напиши у свесци.

Погледајте занимљиве видео снимке о резервату биосфере ''Бачко подунавље'' и парку природе ''Шарган''.

Резерват биосфере ''Бачко подунавље''


Парк природе ''Шарган - Мокра гора''

Коментари

Постави коментар