Клима и биљни свет Европе - дигитални час

На подручју Европе заступљени су различити типови климе.


У јужној Европи је заступљена средоземна клима. Одликују је топла, дуга и сува лета и благе и кишовите зиме.

У западном делу континента заступљена је атлантска (океанска) клима. Лета су свежа, зиме су благе, а количина падавина је велика.

У средишњем делу Европе заступљена је умереноконтинентална клима, која има изражена сва четири годишња доба, као и умерене температуре и лети и зими. Ка истоку континента постепено прелази у континенталну климу, одликују је топла лета и хладне зиме са мало падавина.

Субполарна клима је заступљена северно од поларника, која даље према северу прелази у поларну климу.

На планинама је заступљена планинска клима. Са порастом надморске висине зиме су дуже и хладније.

Различити типови климе условили су стварање разноврсног биљног света.

Јужну Европу одликује медитеранска шума са зимзеленим врстама дрвећа.

У области океанске и умереноконтиненталне климе расту листопадне шуме, које на ваћим надморским висинама прелазе у мешовите шуме, а на још већим висинама у четинарске шуме.

Ка истоку континента, са смањивањем количине падавина, у областима континенталне климе, шуме постепено замењује ниска трава - степа.

У северним пределима, где је заступљена оштра континентална клима простиру се четинарске шуме тајге, а у областима субполарне климе, налазе се тундре.

Даље ка северу почиње поларна пустиња, простор вечитог леда и снега.

На планинама је изражена вертикална вегетациона зоналност.

Задатак:
На наредној мапи кликни на означена места и прочитај у ком делу Европе је заступљен који климатски тип, као и које биљне врсте.
Све описе са мапе препиши у свесци.

Коментари