Друштвене одлике Европе - дигитални час

Европа има 743 милиона становника, тако да је међу континентима на трећем месту, после Азије и Африке.

Густина насељености износи око 70 становника по километру квадратном, тако да је најгушће насељени континент. Највећа густина насељености је у Монаку, а најмања на Исланду.

Задатак:
Истражи на интернету колико износи густина насељености у Монако, а колико на Исланду.
Одговор напиши у свесци.

Природни прираштај у Европи је на нули. Тренутно се број становника не смањује, али се и не повећава. Очекује се да ће до 2050. године Европа имати мање становника него данас, тако да ће бити једини континент на коме ће се број становника смањити.

Већина становника Европе живи у градовима, и то преко 70%. Развој градова довео је до настанка великих урбаних целина.

Задатак:
Истражи на интернету који су највећи градови Европе.
Одговор напиши у свесци.

У Европи живи око 60 народа, док највећи број становника припада индоевропској језичкој породици.

Хришћанство је најраспрострањенија религија, православље претежно у источној Европи и на Балканском полуострву, католичанство у деловима западне, средње и јужне Европе и протестантизам у северној Европи и деловима западне Европе.

Највећи део Европе погодан је за развој пољопривреде. На њивама се гаје житарице, поврће, индустријско биље, винова лоза, агруми, јабуке, крушке, трешње, вишње и јагодичасто воће.

Риболов је значајна делатност на Северном мору, Атлантском океану и Средоземном мору.

Од природних ресурса заступљени су угаљ, нафта, гас итд.

Индустрија је развијена, посебно се истиче хемијска, електроиндустрија, производња возила и машина, текстилна, дуванска, дрвна индустрија и индустрија обуће.

Задатак:
Истражи на интернету које су најпознатије марке европских аутомобила и у којим државама се производе.
Одговор напиши у свесци.

Најразвијеније земље Европе су Немачка, Француска и Велика Британија.


Коментари