Типови климе - дигитални час

Задатак: Сети се претходне лекције. Шта је клима и која је основна разлика између времена и климе?
Одговор напиши у свесци.

На Земљи постоји пет топлотних појасева, а у њима више типова климе:
 • екваторијална,
 • тропска,
 • средоземна,
 • умерена,
 • субполарна и поларна и
 • планинска клима.

Екваторијална клима је заступљена у областима око екватора у Јужној Америци, Африци и на простору Малајског архипелага. Просечна температура ваздуха је око 26 степени С, велика је влажност ваздуха а падавине су распоређене током читавог дана.

Тропска клима се јавља северно и јужно од екваторијалне климе. Температура ваздуха је нижа него у области екваторијалне климе а мања је и количина падавина.

Тропска клима може бити:
 • саванска (у овој области се јавља кишни летњи и суви зимски период, тако да нема густих шума већ је претежно заступљена травната вегетација - савана);
 • монсунска (заступљена је у области са периодичним ветровима монсунима, зимски монсун дува са копна на море и доноси суво време, док летњи монсун дува са мора на копно и доноси падавине - монсунске кише);
 • пустињска (јавља се у областима око северног и јужног повратника, то је топла и сува клима са малом количином падавина).
Средоземна клима се јавља у областима око Средоземног мора, јужне Африке и Аустралије, Калифорније и средишњег Чилеа. Лета су дуга и топла са малом количином падавина, док су зиме кратке, благе и кишовите. 

Умерена клима може бити:
 • океанска (јавља се у приморским областима, количина падавина је велика током читаве године, лета су свежа а зиме су благе);
 • континентална (заступљена је у унутрашњости континента, падавина има мање него на просторима где је заступљена океанска клима, лета су умерено топла док су зиме умерено хладне, јесен је топлија од пролећа.
Субполарна и поларна клима је заступљена у хладним топлотним појасевима, зиме су дуге и оштре а лета су кратка и прохладна.

Планинска клима је заступљена на високим планинама широм Земље. Одликују је дуге, оштре и снежне зиме док су лета кратка и свежа. Количина падавина се повећава са надморском висином док температура ваздуха опада.

У свесци напиши одговоре на следећа питања:

1. Који климатски типови постоје на Земљи?
2. Где је заступљена екваторијална клима?
3. Како можемо поделити тропску климу?
4. Како делимо умерену климу?
5. Где је заступљена поларна клима?

Коментари

Постави коментар