Својства и кретање морске воде - дигитални час

Воде мора и океана се разликују по:
  • сланоћи,
  • температури,
  • боји и
  • провидности.
Салинитет (сланоћа) представља количину растворених соли у води. Изражава се у промилима и показује колико грама соли има у једном килограму морске воде. Просечан салинитет Светског мора износи 35 промила. Највећи салинитет има Црвено море.

Задатак: Истражи на интернету зашто је Црвено море најсланије на свети.
Одговор напиши у свесци.

Температура морске воде је највећа око екватора, а смањује се према половима и са порастом дубине. У тропским областима температура воде износи око 27 степени С.

Морска вода је безбојна али најчешће нам се чини да је плавкаста или зеленкаста. То зависи од дубине, чистоће, доба дана, временских прилика, биљног и животињског света. 

Провидност мора зависи од количине талога који носе реке, боје стена, планктона и слично. Саргашко море има провидност од 67 метара.

Морска вода се креће у виду:
  • таласа,
  • морских мена и
  • морских струја.
Таласи настају под утицајем ветрова и представљају кретање површинских слојева морске воде. Таласи могу настати и као последица земљотреса или вулканских ерупција, те таласе зовемо цунами.

Задатак: Истражи на интернету у којим деловима света се најчешће јављају цунами таласи.
Одговор напиши у свесци.

Морске мене настају под утицајем привлачних сила Месеца и Сунца и представљају наизменично издизање и спуштање нивоа мора. Издизање се назива плима, а спуштање осека. У току 24 часа јављају се по два пута.

Морске струје настају под утицајем сталних ветрова и представљају кретање површинских слојева воде. Морске струје могу бити топле и хладе. Топла Голфска струја је најпознатија морска струја на свету.

Задатак: Истражи на интернету како Голфска струја утиче на климу Европе.
Одговор напиши у свесци.

На наредној анимацији можеш видети како настају цунами таласи:


Коментари

Постави коментар