Распрострањеност биљног и животињског света - дигитални час

Шта је биосфера?
Осим биосфере, који су још Земљини омотачи?
Одговор напиши у свесци.


Природне зоне на Земљи се смењују хоризонтално (од екватора према половима) и вертикално (са порастом надморске висине).

Према хоризонталној подели можемо издвојити осам природних зона:
 • тропске (кишне) шуме,
 • саване,
 • пустиње,
 • суптропска вегетација,
 • степе,
 • шуме умереног појаса,
 • тундре и
 • поларне пустиње.
На наредној презентацији објашњене су све природне зоне.


Задатак:
У којој природној зони се налази Србија? Које биљне и животињске врсте су заступљене у нашој Земљи?
Одговор напиши у свесци.

Вертикална зоналност подразумева смену природних зона са порастом надморске висине.

У умереним појасевима природне зоне се смењују на следећи начин:
 • листопадне шуме,
 • мешовите шуме,
 • четинарске шуме,
 • планинске ливаде и пашњаци,
 • области вечитог леда и снега.

Коментари

Постави коментар