Постови

Распрострањеност биљног и животињског света - дигитални час

Квиз - Јужна Америка (систематизација градива)

Воде Европе - дигитални час

Србија у савременим интеграцијским процесима - дигитални час (филм + квиз)

Разуђеност обала и рељеф Европе - дигитални час (рад на Google мапи + квиз)

Јужна Америка - дигитални час (презентација + квиз)

Границе Европе - рад на Google мапи

Воде на копну - дигитални час

Регионална географија - дигитални час

Срби у суседним државама и дијаспори - дигитални час

Географија завичаја - есеј

Друштвене одлике Средње Америке - дигитални час

Својства и кретање морске воде - дигитални час

Интеграциони процеси у свету - дигитални час + квиз

Хидросфера - дигитални час

Природне одлике Средње Америке - дигитални час

Туризам - дигитални час

Држава (величина, границе, главни град и облик владавине) - дигитални час