Клима - дигитални час

Клима је вишегодишњи режим времена изнад неке области, односно просечно стање атмосфере.

Задатак: Сети се претходне лекције. Шта је време и која је основна разлика између времена и климе?
Одговор напиши у свесци.

Да би се клима одредила, треба пратити промене током више година. Од климатских чинилаца зависи каква ће бити клима на одређеном простору.

Климатски чиниоци су:
  • удаљеност од екватора,
  • распоред копна и мора,
  • рељеф,
  • морске струје,
  • вегетација и
  • утицај човека.
Удаљеност од екватора је важан климатски чинилац. Температура ваздуха опада од екватора према половима. Области око екватора примају већу количину Сунчевог зрачења него области око полова. Разлог томе је већи упадни угао под којим падају Сунчеви зраци у области око екватора, тако да примају већу количину Сунчеве светлости и топлоте.

Вода и копно се различито загревају на Сунцу. Вода се спорије загрева али се спорије и хлади, док се копно брже загрева али се брже и хлади. Због тога је у приобалним областима зими топлије него у унутрашњости. Распоред копна и мора утиче и на количину падавина, кише чешће падају у приобаљу, а како се крећемо ка унутрашњости све је мање падавина. 

И рељеф утиче на климу. Са порастом надморске висине смањује се температура ваздуха, а повећава се количина падавина. И правац пружања планина има велики утицај на климу.

Задатак: Истражи на интернету како правац пружања Хималаја и његова висина у утичу на климу Азије.
Одговор напиши у свесци.

Велики утицај на климу имају и морске струје. Топле морске струје доносе топле воде у хладније области и загревају приобалне пределе. На другој страни хладне морске струје снижавају температуру ваздуха. Најпознатија морска струја је Голфска, то је топла морска струја у Атлантском океану.

И вегетација је битан климатски чинилац. Терени без вегетације се брзо загревају али се брзо и хладе. Ако је земљиште богато вегетацијом, онда нема температурних колебања, повећава се влажност ваздуха, док шуме представљају заштиту од ветра.

Својим активностима велики утицај на климу има и човек. Изградњом насеља, фабрика, саобраћајница и других објекта, човек директно утиче на настанак климатских промена, посебно на глобално повећање температуре ваздуха.

Задатак: Погледај филм о глобалном загревању.
Напиши у свесци шта је глобално загревање и како настаје.Коментари

Постави коментар