Појам државе и настанак првих држава - дигитални час

Држава је простор на коме влада народ или његови представници. Представници државе се бирају на изборима.

Застава Републике Србије
(Свака држава има своју заставу која представља симбол те државе)

Држава је организована заједница људи и чине је следећи елементи:
  • становништво,
  • територија и
  • власт.
Становништво је најважнији елемент државе, чине га сви људи који настањују територију једне државе. Држава у погледу становништва може бити етнички хомогена или етнички хетерогена.

Задатак: Пронађи у лекцији о становништву или на интернету шта значе појмови ''етнички хетерогена'' или ''етнички хомогена'' држава.

Одговор напиши у свесци.

Територија државе је део Земљине површине који се налази под управом одређене државе, а од других држава је одвојена границом.

Клики на линк и отвориће се Google мапа Србије. Пажљиво погледај територију, границе и суседе Србије.


Власт представља изабране представнике државе на изборима. 

Власт делимо на три гране:
  • законодавна власт (доноси законе),
  • извршна власт (спроводи донете законе) и
  • судска власт (суди у споровима).
Задатак: Како се у Србији зове орган власти који доноси законе, а како орган власти који их спроводи?

Одговор напиши у свесци.

Држава мора имати међународно признање. Међународно призната држава је чланица Уједињених нација.

Задатак: У ком град, и којој држави је седиште Уједињених нација (УН)?

Одговор напиши у свесци.

Прве државе су настале у области око Средоземног мора и Југозападне Азије. Неке од првих држава су: Вавилон, Асирија, Древни Египат, Стара Грчка, Рим, као и цивилизације на простору данашње Индије и Кине.

Задатак: Пронађи на интернету који симболи Древног Египта представљају најзначајније споменике савремене државе Египат.

Одговор напиши и свесци.

Коментари

Постави коментар