Атмосфера - дигитални час

Атмосфера је ваздушни омотач Земље који обавија нашу планету и штити нас од спољашњих утицаја из васионе.

(Напиши у свесци наслов лекције: Атмосфера, и препиши дефиницију атмосфере).Чему служи атмосфера:
 • штити земљу од штетног зрачења, 
 • омогућава равномерно загревање Земље током дана и постепено хлађење током ноћи,
 • штити планету од упада метеора,
 • омогућава кружење воде у природи. 
Који гасови чине атмосферу:
 • Азот (78 %)
 • Кисеоник (21 %)
 • Остало (1 %), водена пара, угљен диоксид, озон као и извесна количина прашине, чађи и пепела.

Задатак: Нацртај графикон, који гасови чине атмосферу. (Кликни на слику како би се повећала).

Графикон нацртај у свесци.

Атмосфера се састоји из више слојева:
 • тропосфера,
 • стратосфера,
 • мезосфера,
 • термосфера и
 • егзосфера.

Задатак: Нацртај слојеве атмосфера. (Кликни на слику како би се повећала)

Слику нацртај у свесци.

Тропосфера је најнижи и најгушћи слој атмосфера, у њој се налази 80 % укупне масе ваздуха у атмосфери. У тропосфери се формирају облаци, падавине и ветрови. 

У стратосфери се налази озонски омотач.

У мезосфери сагорева већина метеора.

У термосфери се формира поларна светлост.

Егзосфера је граница између атмосфере и бескрајног васионског простора.

Озонски омотач је слој атмосфере који садржи високе концентрације гаса озона. Овај гас прими до 99 % ултраљубичасте светлости, која је штетна за живи свет на Земљи. Озонски омотач је оштећен деловањем човека.

Задатак: Пронађи на интернету информације о озонском омотачу. Шта је узрок оштећења озонског омотача и како његово оштећење утиче на природу и човека?

Одговор упиши у свесци.

Погледај филм о атмосфери:


Задатак: Зашто је атмосфера битна, шта би се десило када би атмосфера нестала?

Одговор упиши у свесци.

Задатак: Који је најнижи слој атмосфере и објасни зашто је битан?

Одговор упиши у свесци.

Коментари

Постави коментар