Постови

Село и рурални процеси (дигитални час)

Рељеф и обликовање рељефа дејством унутрашњих сила (дигитални час)

Заштита природе (интегративна настава Географија - Биологија)

Привреда Азије, Политичка и регионална подела (дигитални час)

Стене (дигитални час)

Становништво и насеља Азије (дигитални час)

Урбанизација и унутрашња структура града (видео час)

Природне одлике Азије (утврђивање градива кроз игру)

Типови земљишта, Биљни и животињски свет Србије - дигитални час

Насеља - географски положај, величина и функције (лекција у стрипу)

Азија - воде, клима и природне зоне (видео час)

Вулкани и земљотреси (дигитални час - интерактивне слике, видео приче и квиз знања)

Структуре становништва (дигитални час)

Постанак и унутрашња грађа Земље, литосферне плоче (дигитални час)

Термоминералне воде - дигитални час (бање Србије на google мапи)

Азија - географски положај, границе и величина (дигитални час)

Европска унија - дигитални час

Језера Србије - дигитални час (рад на Google мапи)

Карпатске и Балканске планине - дигитални час

Облик и величина Земље, распоред копна и мора - дигитални час

Сунчев систем - дигитални час

Васиона и васионска тела - дигитални час

Јужна Европа - дигитална лекција (рад на Google мапама)

Планови рада за наставу географије

Србија - видео лекција на Geography Now

Гео игре

Виртуелна екскурзија Понишављем